Usluge obrade metala


Prema našim proizvodnim mogućnostima, nudimo slijedeće usluge obrade metala:

 

  • Glodanje – maksimalna obradiva površina 1500x800mm
  • Tokarenje – maksimalna obradiva veličina 4000x1000mm
  • Brušenje i fino brušenje– maksimalna obradiva površina 1500x300mm
  • Reparaturno zavarivanje
  • Lohn poslovi
  • Obrada metala erozimatom – žicom i elektrodom
  • Bravarski poslovi
  • Toplinske obrade metala i zaštita od korozije (u suradnji sa našim dobavaljačima)

 

Za sve dodatne upite kontaktirajte nas na e-mail: elektromehanika-dosen@vt.t-com.hr ili na broj 098/271-937, g. Milan Došen.